March 21, 2011

Werkplaats

Een werkplaats is de plaats waar een specifiek ambacht of vak wordt uitgeoefend.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET