April 30, 2012

Werkplaats van EET

Gedurende de werkperiode van Utrecht manifest NO.4 hebben de ontwerpers van EET gewerkt vanuit Werkoord. Vanaf 1 mei is Werkoord ook een tentoonstellingsruimte waar resultaten getoond worden. De werktuigen die bij Werklandschap EET ontwikkeld zijn hebben allen een eigen plek in Rotsoord gevonden. De Voedselconvertoren in restaurant LE:EN, de Desktoop in de Toonkamer van Pastoe, de Pestohalte in de boomgaard van Nieuw Rotsoord, de Kwekerij zonder Land staat op het braakliggende Viconatrrein en de Utrechtse Spoorpunt Express op de markt en in de bibliotheek van Hoograven. De onderzoeken en inventarisaties die daaraan vooraf gingen worden getoond in de werkplaats van EET die daarvoor door Ester van de Wiel en Claus Wiersma verbouwd en ingericht is.

Kast met modellen en proeven. Foto Ralph Kämena.

Model van de Voedselconvertoren. Foto Ralph Kämena.

Wand met observaties, agenda, podcast. Op tafel ligt het Lexicon Food for Thought. Foto Ralph Kämena.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET