March 22, 2011

Vragen aan Noël van Dooren

Welke biotopen treffen we aan in het werklandschap? Wat is de legenda van de biotopenkaart van Rotsoord? Wat kan er in dit landschap geteeld worden? Wie is de stadboer?

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET