March 8, 2011

Vragen aan Lucas Mullié & Digna Kosse

Wat is de relatie tussen voedsel en tijd? Kan voedsel verser worden doordat het ouder is? Zijn er alternatieve methodes van conserveren die niet alleen het oogstmoment uitstellen, maar tegelijkertijd ook smaak- en textuurveranderingen teweeg brengen?

March 22, 2011

Vragen aan Noël van Dooren

Welke biotopen treffen we aan in het werklandschap? Wat is de legenda van de biotopenkaart van Rotsoord? Wat kan er in dit landschap geteeld worden? Wie is de stadboer?

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET