February 8, 2012

Lexicon / Food for thought

Lexicon EET
1. (wetenschappelijk) woordenboek,
2. alfabetisch overzicht van termen in een bepaald vakgebied

Lexicon werklandschap EET zal tijdens Utrecht Manifest 4 termen verzamelen die betrekking hebben op het
werklandschap EET.

A

B

Binnenklimaat
Het binnenklimaat is de atmosferische omstandigheden (temperatuur, windsnelheid en luchtvochtigheid) in leefomgevingen zoals gebouwen. Centraal staat hier hoe mens, plant en dier reageren op de omstandigheden. Die reactie is niet rechtstreeks uit de metingen af te leiden en is voor warmbloedige dieren en mensen anders dan bij koudbloedige dieren en planten. Mensen en warmbloedige dieren voelen niet de temperatuur maar reageren op de afkoeling van het lichaam. Koudbloedige dieren en planten nemen de temperatuur van de omgeving aan en reageren wel direct op de temperatuur. In gebouwen wordt veel aandacht besteed aan klimaatbeheersing. Airconditioning, ventilatie, verwarming, luchtdrogers of luchtbevochtigers regelen de omstandigheden waaronder mensen, planten of dieren moeten leven. (bron wikipedia)

Biotoop
Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een organisme zich ophoudt.

Buitenbrouwerij
De mobiele Buitenbrouwerij van ontwerper Henriëtte Waal is één van de tools die tijdens Eetbaar Landschap ontwikkeld is. Met de Buitenbrouwerij wordt op lokatie met lokale ingredienten 50 liter speciaal bier gebrouwen. Inmiddels is de brouwerij uitgebreid met een waterzuiveringsinstallatie en een bar.

C

City Farm
City Farm is a sustainable vegetable farm bordering two very diverse Chicago neighborhoods: Cabrini-Green and the Gold Coast. The farm boasts thirty varieties of tomatoes as well as beets, carrots, potatoes, gourmet lettuces, herbs and melons. All produce is grown in composted soil generated from various sources, such as restaurant trimmings from some of the city’s finest kitchens.

Conserveren
Tijd wordt ingezet als positieve toevoeging en verbetering van smaak. (bron: Lucas Mullié en Digna Kosse)

Crowdsourcing city design
De explosieve verspreiding van kennis en handleidingen via internet leidt tot een verschuiving van de verhoudingen tussen amateurs en professionals. Er zijn steeds meer mensen die in hun vrije tijd inhoud genereren, problemen oplossen en zelfs R&D voor bedrijven verrichten. Amateurs, die gedreven door hun liefhebberij optreden als lokale programmeurs of ontwikkelaars van de publieke ruimte, beschikken over uitstekende inzichten in het plaatselijke potentieel. Ze zijn gepassioneerd, vaak sociaal bewogen, een beetje onaangepast en altijd trots op wat ze doen. Zou de stad een deel van de ontwikkeling van de openbare ruimte kunnen crowdsourcen door de energie en de ideeën van al deze pioniers beter te gebruiken? Urban pioneers bewegen zich vrij tussen regels en grenzen. Ze tonen de waarde van een bottom up ontwikkelde stad, van een wereld waarin iedereen regisseur kan zijn! (bron: Sunday Adventure Club)

D

Dag
Een dag is de tijd die de aarde nodig heeft voor een volledige omwenteling (om de aardas), ten opzichte van een referentiepunt. Afhankelijk van het referentiepunt spreken we van een zonnedag (t.o.v. de zon), maansdag (t.o.v. de maan) of siderische dag (t.o.v. de sterren). Soms wordt met de term dag slechts de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang bedoeld, iets wat ook wel specifiek wordt aangeduid als dagduur. Een wat nauwkeuriger aanduiding is etmaal. Een etmaal duurt 24 uur en bevat alle vier de dagdelen, te weten: ochtend, middag, avond, en nacht. (bron wikipedia)

D.I.Y. communities
Zielsverwanten vinden elkaar online en organiseren zich in tijdelijke en informele clubs. Deze genetwerkte communities delen handleidingen en doe-het-zelf instructies die variëren van hoe maak je een zaadbom, tot een stap voor stap beschrijving van hoe je de stad als ‘parkour’ kunt gebruiken. Mooie voorbeelden van zo’n online How-to society is te vinden op www.instructables.com. (bron: Sunday Adventure Club)

Dry farming
De Wupatki boeren in Arizona, USA, hebben een aantal agriculturele strategieën ontwikkeld waarmee ze gewassen kunnen kweken in de woestijn. Dry farming. Een tot de verbeelding sprekende variant is dat binnen de resterende muren van vervallen huizen verhoogde plantbedden gemaakt werden door ze op te vullen met afval (waste=food). Deze kleine, van wind beschutte, akkers werden gebruikt voor het kweken van ceremoniële gewassen zoals tabak.

Duizendjarig ei
Duizendjarig ei is een Chinese delicatesse die gemaakt wordt door een eendenei circa 100 dagen te bewaren in een mengsel van houtskool en ongebluste kalk. Het heeft een groenige kleur, een zoute smaak en een krachtig aroma. Bij het kauwen lijkt het alsof je een stukje geleipudding eet.

E

Edible estates
Inmiddels ontstaan ook in Amerikaanse suburbs voorzichtig de eerste initiatieven van burgers die zoeken naar een meer informeel grondgebruik. Enkele jaren geleden begon architect Fritz Haeg het project Edible Estates. Hiermee laat hij zien dat keurig groene gazonnetjes in de suburbs ook gebruikt kunnen worden als moestuin.

Enfleurage
Door bladeren van bloemen, kruiden of andere eetbare planten in een vetstof zoals roomboter te leggen wordt de geur geconserveerd. De techniek is al heel oud en van oorsprong afkomstig uit de parfumindustrie. (bron: Lucas Mullié en Didna Kosse)

Escoffier
Escoffier was chef-kok in Parijs en Londen. Hij is vooral bekend vanwege zijn culinaire genialiteit en zijn hervormingen in de organisatie van grote keukens. Met zijn boek "Le Guide culinaire" vatte hij de Franse keuken in een systeem. Het boek, dat vele 5000 recepten methodisch omschrijft, is bedoeld als een praktisch handboek voor voor vakmensen. Op basis van zijn eigen ervaringen schreef hij in 1902 'le Guide Culinaire', waarin hij de principes van de kookkunst en de traditionele technieken uitlegde. Deze 'Guide' is nog steeds de bijbel voor alle professionele koks. Daarnaast schreef hij een tweede boek'Ma Cuisine', een standaardwerk voor amateur-koks met een overzicht van de klassieke keuken.

‘Escoffier’ is de de titel van de eerste complete Nederlandse vertaling van het standaardwerk 'Le Guide Culinaire'.

Extremofiel
Een extremofiel is een organisme dat in extreme omstandigheden leeft. Letterlijk betekent het extremo (uiterst) fiel (beminnend). Sommige kunnen alleen leven bij watertemperaturen van rond de 120 graden Celsius, andere juist bij water van 2 graden Celsius. Er komen ook extremofielen voor tot 3,5 kilometer diep in de bodem. Weer anderen leven in zeer zout water, terwijl er ook extremofiele lithobionten zijn die leven in bijna geconcentreerd zwavelzuur, bijvoorbeeld in water bij een vulkaan. Sommige kunnen duizenden jaren lang bevroren zijn en gaan weer rustig verder met leven wanneer ze ontdooien. Bij een extremofiel gaat het om één of meerdere levensbehoeften die sterk afwijken ten opzichte van de meeste organismen, die leven in normale (dus de meest voorkomende) omstandigheden. Een aantal extremofielen heeft eigenschappen die niet bij andere levende wezens voorkomen: of ze hebben geen zuurstof nodig, of kennen geen fotosynthese, of gebruiken waterstof als voedsel en maken methaan (aardgas). Niet alleen soorten, maar hele ecosystemen zijn soms extremofiel. (bron: wikopedia)

F

G

Gereedschap
Een gereedschap is een hulpmiddel om de bewerkingen uit te kunnen voeren die een mens (of dier) met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren. Andere termen die gebruikt worden voor bepaalde typen gereedschap zijn gerei (meervoud van zachter gereedschap) en instrument (over het algemeen een meer geavanceerd of erg specialistisch stuk gereedschap). Voor groter en zwaarder gereedschap wordt meestal de term werktuig gebruikt.
Een werktuig is een stuk gereedschap. Het kan om een eenvoudig stuk handgereedschap gaan, maar ook om een ingewikkelde machine: een apparaat of een toestel. Werktuigen dienen om arbeid eenvoudiger en lichter te maken.

H

Hitte-eiland
Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. (Bron: Wikipedia)

Een onderzoeker van het KNMI heeft op een groot aantal dagen 's ochtends en 's middags de temperatuur gemeten met een klein weerstation bevestigd op zijn fiets. Zijn fietstochten op weg van huis naar zijn werk en terug leidden langs een traject tussen Nieuwegein en De Bilt, dwars door de stad Utrecht. In deze metingen is het warmte-eiland van Utrecht goed herkenbaar: 's ochtends is het in de stad gemiddeld 1,5 graad warmer dan op het platteland. In bepaalde weersituaties liep het temperatuurverschil op tot meer dan 5 graden. Langs het traject werden meestal de hoogste temperaturen gemeten midden in het centrum van Utrecht, tussen Vredenburg en het Neude. (bron: KNMI)

Dit fenomeen heeft als positief effect dat het zaai-, groei- en bloeiseizoen eerder begint en er gewassen kunnen groeien die van een hogere temperatuur houden.

I

J

Jaar
Een jaar is de relatieve eenheid van tijd die de periode beschrijft waarin een planeet om zijn ster draait. In het algemeen taalgebruik is een jaar een in dagen getelde periode die gebaseerd is op de tijd die het de aarde kost om eenmaal om de zon te draaien. Volgens de gregoriaanse kalender telt een jaar 365 dagen. In de regel om de vier jaar wordt daar een dag bijgeteld om te compenseren voor het feit dat de omgang om de zon niet precies in hele dagen is te meten.
Een jaar kan op elk moment beginnen en eindigen, het kan bijvoorbeeld lopen van 23 juni tot 22 juni. Wil men expliciet aangeven dat een jaar van 1 januari tot 31 december loopt, dan spreekt men van een kalenderjaar. (bron wikipedia)

K

Kantine
Een kantine is een eetgelegenheid in bedrijven, scholen en andere instanties met veel medewerkers. Tegenwoordig wordt een kantine ook bedrijfsrestaurant genoemd. De catering wordt veelal uitbesteed.

Kruidenfilter
Een dressing wordt gemaakt door de vloeibare ingrediënten langzaam via een kruidenfilter op de salade te laten sijpelen. (bron: Lucas Mullié en Digna Kosse)

L

M

Microklimaat
Van een microklimaat is sprake als de omstandigheden op een zeer kleine schaal anders zijn dan je op basis van het klimaat zou verwachten. Wanneer een boom omvalt met kluit en al, ontstaan er op een zeer kleine schaal diverse microklimaten door een wisselende vochtigheid en lichtinval. (bron wikipedia)

Microklimaat wijnbouw
Wanneer het klimaat in een bepaalde streek algemeen te koud is en de grondsoort niet geschikt voor wijnbouw is -op bepaalde specifieke plaatsen- het aanleggen van wijngaarden toch zinvol.
Bijvoorbeeld langs rivieren heerst een meer gereguleerd klimaat dan de rest van de streek. Hellingen langs rivieren ontvangen meer zonnewarmte als deze gunstig ten opzichte van de zon liggen. Het gesteente, welke mede smaakbepalend is voor een wijn, houdt warmte vast en regenwater wordt goed afgevoerd. Ook de rivier zelf reguleert warmte. (bron wikipedia)

Mulchen
Een typisch permacultuur-begrip is mulchen. Mulchen is het bedekken van de zwarte grond met organisch materiaal. Doordat de grond bedekt wordt met organisch materiaal zoals bladeren, stro, dode plantenresten, zaagsel, etc. kan er geen licht bij de grond komen waardoor onkruid minder snel ontspruit en minder snel groeit. Daarnaast houdt het dode organische materiaal goed vocht vast waardoor de bodem minder snel uitdroogt als de zon fel schijnt. In de winter beschermt deze laag de wortels tegen vorstschade. Als laatste beginnen micro-organismen het dode organische materiaal te verteren en wordt dit afval omgezet in voedingstoffen voor de plant waar het omheen ligt. Mulchen heeft dus vele voordelen en het scheelt ook nog eens veel schoffelwerk.

N

O

P

Perpetual stock pots
Perpetual stock pots is a very common thing in Chinese cooking. It is a highly advertised quality practice for restaurants. Some claim to have their stock pot going for hundreds of years nonstop.

Pesto
Pesto komt van het Italiaanse woord ‘pestle’, dat kan worden vertaalt als gestampt. De originele pesto genovese wordt bereid met basilicum, pecorino en/of parmezaanse kaas, pijnboompitten, extra vergine olijfolie, knoflook en zout. Een bekende variant is de Siciliaanse pesto, met zongedroogde tomaat en iets minder basilicum. Er zijn ook variante met rucola, walnoten, ricotta. (Maaike Bertens)

Pionier-landschap
Zelfs in en sterk verdichtte stad als NYC worden industriecomplexen en infrastructuren, nadat ze niet meer nodig zijn, achtergelaten en soms deels gesloopt. Deze verlaten plekken komen langzaam tot rust. Regen en door de wind gebracht stof brengen een dunne laag aan die samen met industriële biotoop een nieuw pionier-landschap tot leven brengen. Dit is een jong en maagdelijk landschap dat we als een daad van de natuur ervaren. De mens heeft een nieuwe ondergrond geleverd waarop de natuur kan doorbouwen. De Highline is daarvan een goed voorbeeld maar ook de braakliggende kavels op Manhattan die na een pioneerfase weer door bewoners ontdekt en omgevormd worden tot gebruiksnatuur: the Community Garden.

Planthunter
Collecting of live plant specimens from the wild, sometimes referred to as plant hunting, is an activity that has occurred for centuries. The earliest recorded evidence of plant hunting was in 1495 BC when botanists were sent to Somalia to collect incense trees for Queen Hatshepsut. The Victorian era saw a surge in plant hunting activity as botanical adventurers explored the world to find exotic plants to bring home, often at considerable personal risk. These plants usually ended up in botanical gardens or the private gardens of wealthy collectors. Prolific plant hunters in this period included William Lobb and his brother Thomas Lobb, George Forrest, Joseph Hooker, Charles Maries and Robert Fortune.

Post-industriële biotoop
Industriële en braakliggende gebieden als zelfstandige biotoop waar planten en dieren een leefwijze gevonden hebben om te kunnen coëxisteren met dit ‘lastige’ landschap. De industriële productieprocessen hebben tot een nieuwe bodemsoort geleid met specifieke eigenschappen, zoals hogere concentraties zouten en zware metalen, vaak voedselarm en sterk verdicht, waarin alleen flora en fauna voorkomen die gedijen onder deze extreme levensomstandigheden.

Q

R

Rommelkruid
Rommelkruid is een mengsel van een aantal kruiden. Het wordt onder andere gebruikt in de bereiding van balkenbrij en kruidbroodjes. Het is als kant-en-klaar produkt nauwelijks meer in reguliere winkels verkrijgbaar maar. Via internet wordt het nog wel verkocht. Rommelkruid kan ook zelf gemaakt worden door gemalen zoethoutwortel, suiker, nootmuskaat, anijs, kaneelkoppen, kruidnagel, peper, foelie, gemberpoeder en sandelhout te mengen. De verhoudingen zijn streekgebonden, afhankelijk van eigen voorkeur én van de toepssing. Een eenvoudige versie bestaat uit: twee theelepels gemalen zwarte peper, een theelepel geraspte nootmuskaat, een halve theelepel kruidnagelpoeder, en een halve theelepel gestampt anijszaad, te gebruiken voor balkenbrij of andere hartige etenswaren.

S

Seizoen (1)
Een seizoen of jaargetijde is een jaarlijks terugkerende periode van 3 maanden. Het tropisch jaar van de aarde is ingedeeld in 4 jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter. Overigens vallen deze jaargetijden vooral in de gematigde tot hogere breedten samen met duidelijk te onderscheiden klimatologische periodes. In de tropen is het altijd zomer, of blijken de seizoenen op een heel andere wijze. In het oude Egypte onderscheidde men bijvoorbeeld maar drie seizoenen, en in Indonesië kent men de droge en natte moesson. De seizoenen ontstaan door de hellingshoek van de aardas ten opzichte van de as van haar baan rond de zon. (bron wikipedia)

Seizoen (2)
Het woord seizoen wordt in veel situaties in een andere betekenis gebruikt. Spreekt een reisbureau of hotel van het seizoen of het hoogseizoen, dan bedoelt men ongeveer de periode van juni tot september, de tijd waarin de meeste mensen op vakantie gaan. Andere seizoenen zijn: schaatsseizoen, orkaanseizoen, bloeiseizoen enz. Het betreft hier steeds een deel van het jaar waarin bepaalde natuurverschijnselen voorkomen of bepaalde activiteiten geschieden. (bron wikipedia)

Smoort
Smoort is een nagerecht dat vroeger veel gegeten werd in de omgeving van de kaasboerderijen. Ingrediënten zijn 300 gram kruisbessen, 1 liter zoete wei, 60 gram bloem, bruine basterdsuiker en kaneel. In plaats van zoete wei, een vloeistof die bij het kaasmaken van de melk overblijft, kan ook rauwe vette melk of yoghurt worden gebruikt. De kruisbessen kunnen vervangen worden door krenten en rozijnen.

Streetfood
Streetfood wordt omschreven als: 'ready-to-eat, take away, finger and fastfood'. Een snack of drankje dat vanuit een (mobiele) kraam wordt verkocht. (Maaike Bertens)

T

Tool
A tool is a device that can be used to produce an item or achieve a task, but that is not consumed in the process. Informally the word is also used to describe a procedure or process with a specific purpose. Tools that are used in particular fields or activities may have different designations such as Instrument, Utensil, Implement, Machine, or Apparatus. Marshall McLuhan famously said "We shape our tools. And then our tools shape us." McLuhan was referring to the fact that our social practices co-evolve with our use of new tools and the refinements we make to existing tools.

Twaalfuurtje
Broodmaaltijd omstreeks twaalf uur.
(Klokspijs / Lunch / Lunchpakket / Middagboterham / Middageten)

U

Utrechtse theerandjes
De Utrechtse theerandjes (ook theekantjes of té-kantjes) zijn reepjes van de ‘tafelcoekgens’ die als specialiteit golden van Koeckebackery van den dubbelden arend in de Utrechtse Schoutensteech (Schoutenstraat). In 1726 vestigde Willem Doncker daar zijn bakkerij die zelfs tot in Amsterdam populair werd. Andere bakkers probeerden met vergelijkbare koeken aan de haal te gaan, maar dat kwam op een gerechtelijk verbod te staan. De basis voor de theerandjes waren de ‘hylikmakers’ (huwelijkmakelaars), grote geglazuurde koeken met oranjesnippers en sukade die een jongen kocht voor het meisje waar hij een oogje op had. Bakkerij Den dubbelden arend heeft nog tot 1989 theerandjes gebakken en verkocht. (bron: Volkskrant 07 april 2007)

V

Vijfde Seizoen
Kantoor is zoiets als het vijfde seizoen. Naast Lente Zomer Herfst en Winter is er kantoor, altijd 19 graden, altijd licht, altijd droog, en altijd onbewolkt. Het is een kunstmatig seizoen, met getint glas continue draaiende airco's, plastieken planten en eeuwig brandend kunst licht. Menselijke bioritmen raken erdoor van slag, het dooft de voeling met natuur. John Pilson ziet het poëtischer; een tl verlicht systeem gereflecteerd in een wolk, Pilson verbeeld het exact. Hij mengt binnen en buiten en geeft licht weer lucht. (bron:MM door Viola Lindner, geselecteerd door Nienke Sybrandy)

Vijfschaft
Vijfschaft is een oud-Utrechts gerecht. Het werd gegeten als het boerenwerk tijdens een vorstperiode stil lag. Vijfschaft wordt oorspronkelijk gemaakt met vijf ingrediënten: wortel, aardappels, uien, bruine bonen en appels. Met bouillon en spek wordt het gerecht afgemaakt. Het wordt geserveerd met boerenworst.

Voedsel
Te gebruiken voor elke stof die kan worden verteerd of geabsorbeerd door een menselijk of dierlijk lichaam. Dient als bron voor energie of een essentiële voedingsstof, om weefsel aan te maken of te vervangen of om de honger te stillen.

Voedsel
“Voedsel lokt de mens uit zijn tent en niets anders dan voedsel is in staat zulke zalige publieke ervaringen te genereren. Dat leidt tot verrijking van het ‘publiek domein’ en zorgt voor uitwisselingen zonder welke elke beschaving doodbloedt.” (Joan Almekinders)

VrijMiBo
In veel bedrijven wordt om de week af te sluiten op vrijdagmiddag een borrel gehouden; de zogenaamde vrijmibo.

W

Week
Een week is in de huidige tijdrekening een periode van zeven dagen. In België en Nederland geldt tegenwoordig maandag als de eerste dag van de week, zoals beschreven in ISO 8601 en NEN 2772. In sommige landen en in de christelijke en islamitische kalenders geldt zondag als eerste dag van de week. (bron wikipedia)

Werklandschappen
De manier waarop Nederland met bedrijventerreinen omgaat moet drastisch anders. Bedrijventerreinen moeten werklandschappen worden. Dat stelt de VROM-raad in zijn advies 'Werklandschappen - Een regionale strategie voor bedrijventerreinen’ aan het kabinet. Hierin vraagt de raad om een regionale aanpak, meer aandacht voor bestaande in plaats van nieuwe terreinen en "menging van functies" als werken, wonen, groen en recreëren.
bron: www.duurzamebedrijventerreinen.nl

Werklunch
Arbeid bij een twaalfuurtje.

Werkplaats
Een werkplaats is de plaats waar een specifiek ambacht of vak wordt uitgeoefend.

Werkvloer
Werkvloer is letterlijk de vloer van de werkplek, werkplaats of fabriek, waar de werknemers werken al dan niet met machines. De werkvloer wordt wel geplaatst tegenovergesteld het kantoor, waar de administratie wordt gevoerd en het management leiding geeft aan het bedrijf. Het kantoor met zijn administratieve afhandeling heeft echter ook zijn eigen werkvloer. In bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen vormt deze administratie op de werkvloer zelfs het primaire productieproces

X

Xerofiet
Een xerofiet is een plant die aangepast is aan omstandigheden waarin weinig vocht beschikbaar is. De aanpassingen kunnen bestaan uit een dikkere waslaag (cuticula), minder huidmondjes per mm², verzonken huidmondjes, opslag van vocht in wortel, stengel of bladeren, kleine of ontbrekende bladeren, rustperioden tijdens droogte. Ook zijn er planten die efficiënt vocht verzamelen zoals bromelia's.

Y

Z

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET