February 8, 2012

Natura morte

Natura morte / Zeventiende-eeuwse bloemstillevens staan symbool voor vergankelijkheid. Alles is tijdelijk, niets duurt voor altijd. Om vat te krijgen op deze symboliek zijn deze bloemen losgesneden en zo voor een tweede keer gestorven.

Natura morte / Nienke Sybrandy

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET