April 1, 2012

Stadslandbouw

Stadslandbouw in Nederland is voedselteelt in, maar met name ook rond de stad. Het is gericht op consumptie in diezelfde stad, met gebruik van nutriënten en energie uit het stedelijk systeem, door professionals of hobbyisten. Nederlandse steden kennen weinig leegstand, braakliggend terrein of restruimte. Voedselteelt in de stad is daarom beperkt in zijn kansen, maar desondanks uit sociaal oogpunt interessant. Om de stad is behoorlijke productie haalbaar. Stadslandbouw richt zich op gewassen of dieren waar teelt in of rond de stad daadwerkelijk zin heeft. ND

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET