March 21, 2011

Biotoop

Biotoop (1)
Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een organisme zich ophoudt. EW

Biotoop (2)
Een biotoop is een specifieke conditie in de stad die voor een gewas precies de goede is. Een stedelijke biotoop is niet de klassieke combinatie van bodem, water en klimaat maar een pragmatische combinatie van stedelijke verschijnselen. Soms zijn die fysiek, zoals zuidmuren of platte daken, soms zijn ze abstract, zoals leegstand. De stedelijke biotoop is vaak onaf: het gaat om condities die tegen redelijke inspanning geschikt kunnen worden gemaakt. Een biotoop kan op allerlei plekken worden aangetroffen. ND

April 12, 2012

Landschapsarchitectuur

(Landschaps)architectuur (1)
Vormgeven aan de menselijke interactie met natuurlijke processen. Natuurlijke processen vind je op uiteenlopende schaalniveaus en in diverse milieus: in de stedelijke woonomgeving, natuurgebieden, cultuurlandschappen en gedifferentieerde regio's. Landschapsarchitectuur heeft ook voedselteelt als onderwerp, zowel expliciet als impliciet. Denk bijvoorbeeld aan de beleving en vormgeving van routes door agrarische landschappen, de functionele programmering van groene ruimtes en de omgang met eetbare planten. FS

(Landschaps)architectuur (2)
(Landschaps)Architecten zijn deskundigen die kijken naar grotere systemen. Rotsoord is een interessant maar onbelangrijk stukje Utrecht. Het gaat er om hoe stadslandbouw op de schaal van de stad en haar omgeving een rol kan spelen. Wat is de relatie tussen stedenbouwkundige structuren, bodem, bevolkingsopbouw, buurteconomie en kansen voor voedselteelt? Welke relatie is er met andere ruimtelijke ontwikkelingen? Wat maakt de Nederlandse stad anders dan de Amerikaanse, en wat maakt Utrecht anders dan Rotterdam? ND

February 25, 2012

Oogst

Oogst (1)
Het moment waarop levend materiaal voedsel wordt, noemen we de oogst. LM+DK

Oogst (2)
Oogst is in stadslandbouw de concrete oogst in kilos en liters van eetbare producten. Maar het is ook de oogst van idealen. Stadslandbouw gaat over de nabijheid tot voedsel, integratie, contact, natuurbeleving, buiten zijn, ontspanning, recreatie, landschap, betekenisverlening, kostenbesparing, duurzaamheid, gezondheid. ND

April 10, 2012

Gewas

Een gewas is een plant die eetbaar is of eetbare producten heeft en die specifiek in de stad op zijn plek is. Dat kan zijn omdat de stad als biotoop zeer geschikt is. Voorbeeld: druif of kiwi, die uitstekend groeien tegen zuidmuren. Of omdat de vruchten rijp gegeten moeten worden en kwetsbaar zijn, zoals aardbei. Pompoenen en bonen sluiten heel goed aan bij het dieet van groepen stadsbewoners en kunnen heel goed door die bewoners zelf geteeld worden. Tenslotte kiemen, die met hun vers geperst sap passen bij hedendaagse urbane patronen. NvD

Bonen

March 25, 2012

Plek

Een plek is een benoembare eenheid in de stad die we op de kaart kunnen terugvinden, en die een bepaalde geschiktheid heeft voor voedselteelt omdat de biotoop gunstig is. Een plek kan een stuk braakliggend gebied zijn in een industriegebied, of een ongebruikt binnenterrein van een flatcomplex. Plekken doen zich meestal voor als categorie of als serie: de wijk Hoograven kent diverse ongebruikte binnenterreinen, net zoals Leidsche Rijn vele gebieden kent die voorlopig niet bebouwd gaan worden. ND

April 1, 2012

Stadslandbouw

Stadslandbouw in Nederland is voedselteelt in, maar met name ook rond de stad. Het is gericht op consumptie in diezelfde stad, met gebruik van nutriënten en energie uit het stedelijk systeem, door professionals of hobbyisten. Nederlandse steden kennen weinig leegstand, braakliggend terrein of restruimte. Voedselteelt in de stad is daarom beperkt in zijn kansen, maar desondanks uit sociaal oogpunt interessant. Om de stad is behoorlijke productie haalbaar. Stadslandbouw richt zich op gewassen of dieren waar teelt in of rond de stad daadwerkelijk zin heeft. ND

April 10, 2012

Zuidmuur

Zuidmuur is een muur op het zonnige zuiden gericht. De zuidmuur is een echt stadse categorie die past in een eeuwenoude kweektraditie: hoe vang ik warmte? Warmteminnende planten als druif, kiwi en abrikoos kunnen daarom juist in de stad, waar hoe dan ook een warm microklimaat heerst, goed meeliften. ND

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET