April 12, 2012

Meerlagenteelt

Telen van groenten en bloemen op meerdere verdiepingen (bijv. in leegstaande kantoorpanden) zonder daglicht. Kunstmatig licht is een belangrijke factor bij meerlagenteelt. LED-verlichting is hiervoor geschikt omdat er weinig warmtestraling wordt afgegeven. LED-lampen kunnen daardoor dichter op het gewas worden gehangen, waardoor meer teellagen bij dezelfde kashoogte mogelijk zijn.

Kweekkast bij Philips, afdeling horticulture lighting in Eindhoven. Foto Nienke Sybrandy.

April 12, 2012

LED Kweeklampen

LED-verlichting heeft het voordeel dat er weinig warmtestraling wordt afgegeven. LED-lampen kunnen daardoor veel dichter op het gewas worden gehangen, waardoor meer lagen bij dezelfde kashoogte mogelijk zijn. Verder heeft LED-verlichting de eigenschap dat er 1 kleur wordt gegeven. Er kan heel precies worden gedoseerd met lichthoeveelheden van de juiste kleur. Het lichtspectrum kan hierdoor afgestemd worden op de fotosynthese van specifieke planten in elk stadium van de groei en bloei.

LED verlichting bij de HAS in Den Bosch.

April 23, 2012

Desktoop

De Desktoop biedt de werknemer een plek waar kan worden gewerkt en gekweekt binnen het 5e seizoen. NS

Werken en kweken gaan samen.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET