April 23, 2012

Voedselconvertors

Voedselconvertors zijn kleine fabriekjes waarin tijd een kwalitatieve invloed heeft op voedsel. Vier voedselconvertors zijn uitgewerkt en worden in mei getest.

Een Biotopisch werktuig is een installatie waar 1000-jaren eieren geproduceerd worden.

Voedselmembranen zijn kleine maaltijden die opgesplitst worden in twee componenten. Deze componenten worden gescheiden door een membraan dat langzaam oplost. Op het juiste moment komen de componenten bij elkaar, waarbij het membraan zelf het laatste ingrediënt van het gerecht is.

Het kruidenfilter vertraagt een vloeistof, waardoor deze tijd heeft om op smaak te komen. Een voorbeeld is een salade, waarbij de dressing langzaam door het filter loopt, en dan pas op de sla terecht komt.

De cyclische rumtopf is een instrument, waarbij opscheppen van voedsel, en nieuw voedsel bereiden samenkomen. Het voedsel gaat door een vloeistof, waar het op smaak komt, en komt dan weer naar boven voor consumptie.

De Voedselconvertors zijn tijdens Utrecht Manifest No.4 elke dag vanaf 11.00 uur te zien bij restaurant LE:EN, Heuveloord 140, Utrecht.

Een biotopisch werktuig waar 1000-jaren eieren geproduceerd worden. Men kan dit als een fabriek beschouwen, waarbij de ingrepen bestaan uit input (kippenvoer en water) en output (duizendjarige eieren). Tussen input en output staat verwerking door de kippen, in feite de arbeiders van de fabriek. LM+DK

May 4, 2012

Voedselconvertors in LE:EN

Sinds de dag van de arbeid te zien in restaurant LE:EN.

Het kruidenfilter vertraagt een vloeistof, waardoor deze tijd heeft om op smaak te komen. Een voorbeeld is een salade, waarbij de dressing langzaam door het filter loopt, en dan pas op de sla terecht komt.

Voedselconvertor: Kruiden vermalen

Voedselmembranen zijn kleine maaltijden die opgesplitst worden in twee componenten. Deze componenten worden gescheiden door een membraan dat langzaam oplost. Op het juiste moment komen de componenten bij elkaar, waarbij het membraan zelf het laatste ingrediënt van het gerecht is.Voedselmembranen zijn kleine maaltijden die opgesplitst worden in twee componenten. Deze componenten worden gescheiden door een membraan dat langzaam oplost. Op het juiste moment komen de componenten bij elkaar, waarbij het membraan zelf het laatste ingrediënt van het gerecht is.

De cyclische rumtopf is een instrument, waarbij opscheppen van voedsel, en nieuw voedsel bereiden samenkomen. Het voedsel gaat door een vloeistof, waar het op smaak komt, en komt dan weer naar boven voor consumptie.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET