March 21, 2011

Immuniteit

Een immuniteit is een afgeschermd woon- en werkgebied van kerkelijke instelling in Utrecht. De immuniteiten bepaalden het Utrechtse stadsbeeld in de middeleeuwen. Utrechtse kanunniken teelden binnen de immuniteiten een deel van hun voedsel tot in de 16e eeuw. (Frank Stroeken)

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET