April 13, 2012

Bourdieu

De Franse filosoof Bourdieu (1930-2002) werd vooral bekend door zijn boek La Distinction (1979) waarin hij schreef hoe je sociale status samenhangt met je culturele kapitaal (kennis, vaardigheden, smaak). Je smaak is dus niet simpelweg gerelateerd aan je eigen persoonlijke voorkeur, maar wordt veeleer bepaald door de groep (sociale klasse) waartoe iemand behoort. (zie ook distinctiemiddel) DA

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET