February 29, 2012

Casper Schuuring, Frank Stroeken, Marcel Blekendaal en Noël van Dooren / EET

Hoe kunnen we industriële biotopen inzetten voor voedselproductie? Kan de stedeling zelf of collectief voedsel verbouwen in zijn wijk? Kan het groen in de legenda ook eetbaar zijn? Welke biotopen treffen we aan in het werklandschap? Wat kan er in dit landschap geteeld worden? Wie is de stadboer?

February 1, 2012

Marcel Blekendaal

Beeldend kunstenaar, maker, bedenker en uitvoerder van Neerlands enige polderwachter.

"De polderwachter is een boswachter zonder bos. Dit wandelend kunstwerk is uw reisleider op het platte land. Met de polsstok wijst hij u op de waarde van het open landschap en het zicht op de Hollandse horizon. Tijdens de wandelingen leest de polderwachter voor uit de zangsporen van het omringende land en krijgt u, al luisterend, een hippe cursus landschaplezen.”

Marcel maakte deel uit van het project Zangsporen van het CBK. Hij is werkzaam vanuit de Stichtse Vecht, zeer betrokken bij het culturele klimaat in die gemeente en hij neemt hierin een voortrekkersrol. Zo is hij lid van het Cultuurplatform Vechtstreek, betrokken bij de open monumentendag en de planvorming rond het Cultuurfort Maarsseveen, voorzitter van de Nieuwe Hollandse Waterlinie loge Midden en voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Vechtkronkels.

site polderwachter

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET