February 29, 2012

Casper Schuuring, Frank Stroeken, Marcel Blekendaal en Noël van Dooren / EET

Hoe kunnen we industriële biotopen inzetten voor voedselproductie? Kan de stedeling zelf of collectief voedsel verbouwen in zijn wijk? Kan het groen in de legenda ook eetbaar zijn? Welke biotopen treffen we aan in het werklandschap? Wat kan er in dit landschap geteeld worden? Wie is de stadboer?

February 1, 2012

Frank Stroeken

Hij is landschapsarchitect en partner van het bureau Terra Incognita dat werkt aan een breed scala van ontwerpprojecten, van de schaal van een recreatieterrein tot de schaal van het Groene Hart. In veel projecten organiseren ze ontwerpateliers. Naast ontwerpwerk houdt het bureau zich bezig met ontwerpend onderzoek naar bijvoorbeeld de potenties van veenweidegebieden; de ruimtelijke kwaliteit van rivierenlandschappen; instrumenten om de kwaliteit van landbouwbedrijven te verhogen. Frank Stroeken werkte voorheen bij Royal Haskoning, bij Holland Railconsult en was actief bij het NIROV.

In de jaren 90 onderzocht hij op internationaal niveau naar de landschapskwaliteit van (biologische) landbouwbedrijven. Tijdens een cursus permaculture onrtdekte hij grote overeenkomsten met landschapsarchitectuur, maar dan compact toegepast op een micro-schaal. Sinds 2003 ontwikkelde Frank diverse ontwerpvoorstellen voor glastuinbouwlandschappen, met de ambitie meer waarde te bereiken dan tuinbouw-techniek alleen.

Voor de ANWB werkt Frank aan vrijetijdslandschappen waarin particuliere initiatieven de motor vormen. Vanuit dit gedachtengoed won Terra Incognita onlangs een besloten prijsvraag voor de Provincie Brabant en gemeente Etten Leur.
Momenteel werkt Frank aan een ruimtelijk onderzoek naar Voedsel in de stad Utrecht en bereidt hij samen met Aorta de dag van de architectuur voor.

Site Terra Incognita

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET