February 29, 2012

Daniëlle Arets / EET

Danielle Arets ontwerpt en modereert publieke debatten en maakt wetenschappelijke en journalistieke producties over design, architectuur en openbare ruimte. Tevens is ze docent (Design for debate) en associate lector aan Design Academy Eindhoven.

Danielle studeerde cultuur-en wetenschapsstudies en psychologie (Universiteit Maastricht & Denemarken). Ze startte haar carrière als wetenschapsredacteur bij de Publieke Omroep en werkte vervolgens ruim 10 jaar als debatredacteur en moderator voor o.a. Felix Meritis (Europees Centrum voor Kunst & Wetenschap in Amsterdam) en het Utrechtse Debatcentrum TUMULT. Ze initieerde o.a. de Globaliseringreeks (ism Lemniscaat, VPRO), De Europese geheugenbank (Brugge Culturele Hoofdstad), het Volkskrant KennisCafé en de Vereniging Nederlandse Debatcentra.

Sinds 2005 werkt Daniëlle onder de naam Capada zelfstandig als debatcurator/ moderator en (onderzoeks)journalist voor een scala aan culturele, wetenschappelijke en gemeentelijke instellingen. Danielle werkt in wisselende samenstelling in een netwerk van wetenschappers, journalisten, kunstenaars en filosofen.

Daniëlle is tevens initiatiefnemer van House of Commons een nieuw platform voor kennis en cultuur in Utrecht.

Voor het werklandschap EET programmeert ze een drietal avonden: op vrijdag 30 maart, 13 april en 25 mei. Tijdens die avonden komen telkens andere thema's aan bod zoals Wat is de invloed van tijd op de kwaliteit van voedsel? Kunnen we de werkagenda over de zaai-en oogstkalender leggen? Welke biotoop treffen we aan in werklandschappen?
En hoe kunnen we die inzetten voor voedselproductie?

Op 20 mei organiseren House of Commens en Werklandschap EET samen een debat over het microklimaat van de stad.

February 29, 2012

House of Commons

Is een Utrechts platform waar kennis en cultuur duurzaam verbonden worden rondom actuele stedelijke thema’s;
HOC richt zich op het organiseren van debatten, verkennende gesprekken en dialogen met wetenschappers, kunstenaars, musici, filosofen, schrijvers, kritische denkers en creatieve geesten met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren, maar bovenal om gezamenlijk maatschappelijke thema’s kritisch te bevragen;
Bovendien wil House of Commons (HOC) een huis zijn voor de creatieve kenniswerker van de toekomst en er voor zorgen dat er creatieve en inhoudelijke kruisbestuivingen plaatsvinden die Utrecht als stad van kennis en cultuur (inter)nationaal profileert.

Meer informatie, binnenkort op www.houseofcommons.nl

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET