February 29, 2012

Casper Schuuring, Frank Stroeken, Marcel Blekendaal en Noël van Dooren / EET

Hoe kunnen we industriële biotopen inzetten voor voedselproductie? Kan de stedeling zelf of collectief voedsel verbouwen in zijn wijk? Kan het groen in de legenda ook eetbaar zijn? Welke biotopen treffen we aan in het werklandschap? Wat kan er in dit landschap geteeld worden? Wie is de stadboer?

February 1, 2012

Casper Schuuring

Architect Casper Schuuring is met zijn bureau GENT&MONK de recente winnaar van de Rietveld Architectuurprijs (vakjury en streekjury) voor het gebouw Creative Valley in Papendorp. Zijn projecten raken de relatie tussen stad en platteland.

Veldkeuken Amelisweerd en Culemborg
De Veldkeuken zou graag meer doen op Amelisweerd. Niet alleen catering maar ook meer educatie en verkoop van producten aan consumenten. Gedacht wordt aan samenwerking met de boeren in dit gebied: wat is nog hun toekomst als de stad oprukt en de recreatiedruk toeneemt. Welke (educatieve) rol kunnen ze vervullen en welke producten kunnen ze afzetten om te kunnen blijven boeren?

Dak als (groente)tuin
De gedachte van de daktuin komt overwaaien uit Amerika, Casper Schuuring wist hier concreet invulling aan te geven op Papendorp. Samen met de Dakboerin ontwikkelde hij voor Papendorp een daktuin met groenten, fruit en kruiden. Producten uit deze tuin worden gebruikt in de bedrijfskantine. Dit principe wordt binnekort ook toegepast in kantoren in Rotterdam, Hoofddorp en Amsterdam

UCH2018
Daarnaast is hij betrokken bij werkgroep van UCH2018 waarbij de mogelijkheden exploreertom tijdens 2018 het terrein Cartesiusweg/Lage weide te activeren. Het terrein vormt als het ware de brug tussen Leidsche Rijn en de oude stad.

Fort Werk aan het Spoel - cultureel erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - heeft meer dan drie eeuwen gefungeerd als defensielinie. Nu krijgt het Fort een culturele bestemming met mogelijkheden voor theater, workshops en kunsttentoonstellingen. Onderdeel van Werk aan het Spoel is het nieuwgebouwde Forthuis - haaks op de Goilberdingerdijk vormt het Forthuis een harmonisch geheel met de dakwelvingen en grasverheffingen van omliggende bunkers en vestingwal. In het ontwerp verwijzingen naar de militaire geschiedenis van de locatie. Op de uitkijktoren, op het overdekte terras, in het amfitheater ... Wandelaars, fietsers en cultuurliefhebbers kunnen op deze prachtige locatie aan de Lek ultiem genieten van weidse vergezichten, muziek en theater en dat alles onder het genot van overheerlijke gerechten van de Veldkeuken!

Site GENT&MONK

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET