Nienke Sybrandy / EET

Studio Nienke Sybrandy in Amsterdam

Nienke Sybrandy is een van de ontwerpers die werkt aan Werklandschap EET.

Nienke Sybrandy is zelfstandig ontwerper. Zij studeerde textielvormgeving aan de Rietveld Academie in Amsterdam en deed daarna een master vrije vormgeving aan het Sandberg Instituut. Zij initieert haar eigen projecten en werkt voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast geeft ze les op de Kunstacademie Maastricht.

Observaties van het dagelijkse leven: handelingen en gebeurtenissen in huis en op straat, zijn telkens het startpunt. Haar fascinatie betreft enerzijds de schoonheid en vanzelfsprekendheid waarmee het dagelijkse leven zich schijnbaar ongezien voordoet en anderzijds de gedachte dat alle grote thema's in het leven ons constant omringen in kleine dingen. Voor het project Werklandschap:Eet richt Sybrandy zich eerst op het verzamelen van verhalen van mensen die in Rotsoord Werken. Deze verhalen zullen de aanzet zijn voor het maken van een nieuw ontwerp.

www.nsybrandy.nl

bloemen op sterk water

Sterk water / Bloemen blijven op sterk water. Hun kleuren gaan verloren, maar de bleke gestalten achter glas dwingen de kijker om op een andere manier naar bloemen te kijken.

Bloemkopie

Bloemenkopie / In een poging om bloemen te vereeuwigen (een constante beweging in de kunstgeschiedenis), ontstond een reeks kopieën die gemaakt bij de supermarkt, gelegen tussen de bloemist en haar huis. De serie werkt als dagboek; de kopieën vertellen iets over het seizoen en over haar keuze van die dag.

Biotoop

Biotopen / Handgeblazen glazen volumes gevuld met aarde, water, lucht en planten. Deze biotopen vormen een eigen wereld binnen de onze. Ze zijn door mensenhanden aangelegd maar heel goed in staat om een eigen leven te lijden dat wij vanachter glas kunnen aanschouwen en bestuderen. Het glas wekt de illusie van een ideale, harmonieuze microkosmos (totdat de sfeer wordt verstoord door een overheersend element of totdat de dop eraf gaat en de biotoop als een groene zeepbel uit elkaar spat).

Biotoop door het collectief Grondvormen, 2008. Biotopen / Handgeblazen glazen volumes gevuld met aarde, water, lucht en planten. Deze biotopen vormen een eigen wereld binnen de onze. Ze zijn door mensenhanden aangelegd maar heel goed in staat om een eigen leven te lijden dat wij vanachter glas kunnen aanschouwen en bestuderen.

Woorden zaaien

Woorden zaaien / Zoals je met letters uit een letterdoos woorden en korte zinnen leert maken, zo schrijf Nienke met haar verzameling zaden. Door woorden te zaaien, oogst ze haar eigen groene verhalen. Ze kan lezen en schrijven met de planten om haar heen.

Woorden zaaien / Nienke Sybrandy

Woorden zaaien / detail / Nienke Sybrandy

Natura morte

Natura morte / Zeventiende-eeuwse bloemstillevens staan symbool voor vergankelijkheid. Alles is tijdelijk, niets duurt voor altijd. Om vat te krijgen op deze symboliek zijn deze bloemen losgesneden en zo voor een tweede keer gestorven.

Natura morte / Nienke Sybrandy

Vijfde Seizoen

Kantoor is zoiets als het vijfde seizoen. Naast Lente, Zomer, Herfst en Winter is er kantoor, altijd 19 graden, altijd licht, altijd droog, en altijd onbewolkt. Het is een kunstmatig seizoen, met getint glas continue draaiende airco's, plastieken planten en eeuwig brandend kunst licht. Menselijke bioritmen raken erdoor van slag, het dooft de voeling met natuur. John Pilson ziet het poëtischer; een tl verlicht systeem gereflecteerd in een wolk, Pilson verbeeld het exact. Hij mengt binnen en buiten en geeft licht weer lucht. (geselecteerd door Nienke Sybrandy, bron: MM door Viola Lindner)

beeld door John Pilson

Domestic Wilderness / Grondvormen / Nienke Sybrandy

Urban Nature / Nienke Sybrandy

Vragen aan Nienke Sybrandy

Kan er op de werkplek voedsel verbouwd worden? Wat is de invloed van het kunstmatige vijfde seizoen op de teelmogelijkheden?

Meerlagenteelt

Telen van groenten en bloemen op meerdere verdiepingen (bijv. in leegstaande kantoorpanden) zonder daglicht. Kunstmatig licht is een belangrijke factor bij meerlagenteelt. LED-verlichting is hiervoor geschikt omdat er weinig warmtestraling wordt afgegeven. LED-lampen kunnen daardoor dichter op het gewas worden gehangen, waardoor meer teellagen bij dezelfde kashoogte mogelijk zijn.

Kweekkast bij Philips, afdeling horticulture lighting in Eindhoven. Foto Nienke Sybrandy.

LED Kweeklampen

LED-verlichting heeft het voordeel dat er weinig warmtestraling wordt afgegeven. LED-lampen kunnen daardoor veel dichter op het gewas worden gehangen, waardoor meer lagen bij dezelfde kashoogte mogelijk zijn. Verder heeft LED-verlichting de eigenschap dat er 1 kleur wordt gegeven. Er kan heel precies worden gedoseerd met lichthoeveelheden van de juiste kleur. Het lichtspectrum kan hierdoor afgestemd worden op de fotosynthese van specifieke planten in elk stadium van de groei en bloei.

LED verlichting bij de HAS in Den Bosch.

Desktoop

De Desktoop biedt de werknemer een plek waar kan worden gewerkt en gekweekt binnen het 5e seizoen. NS

Werken en kweken gaan samen.

Desktoop in het Vijfde Seizoen

In haar onderzoek richtte Nienke Sybrandy zich op de vraag of er op de werkplek voedsel verbouwd kan worden. Naast de vier seizoenen buiten biedt het kantoorlandschap een vijfde seizoen. Dit kunstmatige seizoen, waar het altijd licht, droog, onbewolkt en 20 graden is, biedt de mogelijkheid gewassen te telen die aansluiten bij de lunch. Hier vermengt de kantooragenda zich met de kweekkalender. De Desktoop biedt de werknemer een plek waar werken en kweken samenkomen. Werkend aan de Desktoop wordt de werknemer door zijn gewassen omringt die hij terloops verzorgt. Het ladenblok onder het bureau, overbodig geworden doordat er minder gebruik wordt gemaakt van papier, is omgebouwd tot kas. De bureaulamp doet dienst als groeilamp. Welke nieuwe gebruiken en tradities zullen er ontstaan in het vijfde seizoen als de kantoorgrond in gebruik genomen wordt?

Model van de Desktoop. Nienke Sybrandy in samenwerking met Jeroen Wand.

In mei is de Desktoop te zien in het vijfde seizoen in de Toonzaal van Pastoe, Rotsoord 3, Utrecht. Nienke Sybrandy heeft Klaske Oenema uitgenodigd een hoorspel ‘het Kantoor’ te maken waarin ze antwoord geeft op de vraag hoe een werkdag eruit ziet als je bureau tegelijkertijd een kweek- en oogstplek is.

Floppydiskbak

1e experiment: test voor het kiemen en kweken in het 5e seizoen op het kantoor.

Desktoop in aanbouw

Werkplaats waarin de Desktoop gebouwd wordt.

Desktoop in aanbouw.

Bureaulade wordt kweekkast

Als onderdeel van de Desktoop is de bureaulade omgebouwd tot een kweekkast met LED verlichting.

Desktoop in Toonkamer

Afgelopen dinsdag 1 mei, de dag van de arbeid, is Utrecht Manifest No.4 geopend voor het publiek. Nienke Sybrandy ontwikkelde de afgelopen maanden een werkplek waar voedsel verbouwd kan worden.

De Desktoop, die ze samen met Jeroen Wand gemaakt heeft, biedt een plek waar werken en kweken samenkomen. Werkend aan de Desktoop wordt de werknemer door zijn gewassen omringt die hij terloops verzorgt.

Gebuikmakend van het kunstmatige seizoen waar het altijd licht, droog, onbewolkt en 20 graden is, wordt de kantooragenda gemengd met de kweekkalender.

Het ladenblok onder het bureau, overbodig geworden doordat er minder gebruik wordt gemaakt van papier, is omgebouwd tot kas. De bureaulamp doet dienst als groeilamp.

Klaske Oenema heeft het hoorspel 'het Kantoor' gemaakt waarin een beeld wordt geschetst van de nieuwe gebruiken die er ontstaan als de kantoorgrond in het vijfde seizoen in gebruik genomen wordt.

Eerste lunch

Op 9 mei is er voor het eerst een lunch geoogst van de Desktoop die opgesteld staat in de Toonkamer bij Pastoe.

Een glas verse muntthee en een salade van tomaat/basilicum bij de boterham met kaas.

Social design leidt tot innovatie

Het ladeblok van de Desktoop wordt een studieonderdeel voor ca 5 studenten van de HAS landbouw universiteit in Den Bosch. Onder leiding van Jasper den Besten, hoogleraar nieuwe kweek technieken, zullen studenten de lichtinstellingen bestuderen en testen met diverse gewassen die geschikt zijn voor een lunch. Er zullen voornamelijk ‘bijzondere’ gewassen geselecteerd worden als wasabi-sla en diverse thee kruiden. Start medio oktober 2012. Philips zal ook hiervoor de lampen beschikbaar stellen. Het proces zal tzt online te volgen zijn.

Foto Ralph Kämena

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET