May 25, 2012

Utrechtse Spoorpunt Express in winkelcentrum Hoograven

Utrechtse Spoorpunt Express rijdt vanuit de bibliotheek naar het winkelcentrum Hoograven. Foto Ralph Kämena.

Utrechtse Spoorpunt Express in het winkelcentrum Hoograven. Foto Ralph Kämena.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: