April 29, 2012

Bureaulade wordt kweekkast

Als onderdeel van de Desktoop is de bureaulade omgebouwd tot een kweekkast met LED verlichting.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: