April 20, 2012

Pestohalte

Model van de Pestohalte Een mobiele pesto keuken waar tegelijktijd gekweekt, geproduceerd, bereid en geconsumeerd wordt.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: