April 23, 2012

Voedselmembraam

Membraan (vlies) dat langzaam oplost. Membraan wordt in gerechten gebruikt als scheiding tussen twee componenten. Wanneer het membraan opgelost is, vormt het een extra onderdeel van het gerecht. LM+DK

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: