April 23, 2012

Lekker Utregs

Volgens Roland Pereboom, directeur Milieucentrum, vinden we producten lekkerder als we er nauw mee in contact staan. Het Milieucentrum initieerde 5 jaar geleden Lekker Utregs om consument en producenten/ boeren meer met elkaar in contact te brengen en producten uit de regio Utrecht te profileren. “We willen daarmee ook zorgen dat Utrechters trotser op hun streek worden; dat heeft ook zeker weer een uitwerking op de smaak”, aldus Pereboom. DA

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: