April 23, 2012

Desktoop

De Desktoop biedt de werknemer een plek waar kan worden gewerkt en gekweekt binnen het 5e seizoen. NS

Werken en kweken gaan samen.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: