April 12, 2012

Pioniersplant

Plant die zich kan vestigen en handhaven op terreinen waar verder nog niets groeit.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: