April 12, 2012

Pioniersvegetatie

Eerste plantengroei op nog onbegroeid terrein. EW

Pioneersvegetatie op het braakliggende Vicona-terrein in Rotsoord.

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: