March 21, 2011

Microklimaat Wijnbouw

By: Maria

Wanneer het klimaat in een bepaalde streek algemeen te koud is en de grondsoort niet geschikt voor wijnbouw is -op bepaalde specifieke plaatsen- het aanleggen van wijngaarden toch zinvol.
Bijvoorbeeld langs rivieren heerst een meer gereguleerd klimaat dan de rest van de streek. Hellingen langs rivieren ontvangen meer zonnewarmte als deze gunstig ten opzichte van de zon liggen. Het gesteente, welke mede smaakbepalend is voor een wijn, houdt warmte vast en regenwater wordt goed afgevoerd. Ook de rivier zelf reguleert warmte. (bron wikipedia)

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: